Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Injection Molding
Thin wall packaging
Thin wall packaging
IMG_20191005_120004-removebg-preview
IMG_20190921_123937-removebg-preview
IMG_20191005_121558-removebg-preview
IMG_20190921_125023-removebg-preview
IMG_20191005_121105-removebg-preview
IMG_20190921_124254-removebg-preview
IMG_20191005_115347-removebg-preview
IMG_20190921_123052-removebg-preview
Shavers
Shavers
IMG_20191015_094358-removebg-preview
IMG_20191015_091427-removebg-preview
IMG_20191015_090438-removebg-preview
IMG_20191015_091304-removebg-preview
IMG_20191015_091023-removebg-preview
IMG_20191015_091222-removebg-preview